Octrooien & IP

Octrooien & IP
Nederlands

LEO Pharma vs Sandoz (Hoge Raad) (octrooi calcipotriol monohydraat) (2014)

Deze zaak speelde sinds eind 2007. LEO Pharma had een octrooi voor kristallijn calcipotriol monohydraat. Centraal in deze zaak staat de wijze waarop invulling is gegeven aan de door het Europees Octrooibureau gehanteerde Problem Solution Approach. De rechtbank achtte het octrooi geldig en had de inbreukvorderingen van LEO Pharma toegewezen.

Kort geding tot opheffen van bewijsbeslag (2014)

Onder een van onze cliënten was beslag gelegd op een verkoopadministratie van bepaalde (merk)producten (op basis van artikel 843a Rv). Deze informatie zou moeten dienen als bewijs m.b.t. een vordering tot vervallenverklaring van het merkrecht van onze cliënt. Een vereiste voor een geldig beslag is echter dat er tijdig een “eis in de hoofdzaak” wordt ingesteld zodat de (bodem)rechter de vordering zal kunnen toetsen. Een dergelijke eis in de hoofdzaak, een vordering gericht op het verkrijgen van inzage, was echter niet ingesteld.

Advies beschermingsomvang en geldigheid van aanvullende beschermingscertificaten combinatieproducten (2014)

Advisering m.b.t. de beschermingsomvang en geldigheid van aanvullende beschermingscertificaten voor combinatieproducten (2014). Wij hebben een cliënt geadviseerd omtrent de geldigheid van een aanvullend beschermingscertificaat in het licht van de recente ontwikkelingen en uitspraken van het Europese Hof van Justitie op dit gebied. 

Ranbaxy vs Astra Zeneca, verklaring voor recht m.b.t. octrooi voor esomeprazol, Hof Den Haag (2014)

Ranbaxy vs Astra Zeneca (2014, Hof Den Haag; uitspraak is niet gepubliceerd); Ranbaxy had een verklaring voor recht gevorderd m.b.t. Esomeprazol. De rechtbank had de vorderingen afgewezen, In beroep heeft Astra Zeneca de gevraagde verklaring dat zij haar octrooirechten niet zal handhaven alsnog afgegeven. 

Advisering technology transfer contracten bij een nationale instelling op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van vaccins (2014)

Voor onze cliënt hebben wij een aantal grote licentiecontracten onderhandeld met Aziatische licentienemers op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van vaccins, waarbij met name de aspecten van (product)aansprakelijkheid en afdwingbaarheid van royaltybetalingen een belangrijke rol speelden. 

Octrooilicentiedeal DNA technologie tussen nationaal wetenschappelijk instituut en een start-up (2014)

Advisering van een nationaal wetenschappelijk instituut en heronderhandelen van een octrooi-licentie van een Nederlandse start-up, op het gebied van DNA technologie (2014). Hierbij hebben wij voor onze cliënt oude afspraken beëindigd en nieuwe afspraken op een meer duidelijke en overzichtelijke wijze vorm gegeven en hierin de onderhandelingen begeleid. 

Octrooilicentiedeal monoclonale antilichamen tussen Nederlands biotechnologie bedrijf en internationaal farmaceutisch bedrijf (2014)

Wij hebben een snel groeiend Nederlands biotechnologie bedrijf geassisteerd in een complexe licentiedeal, met betrekking tot een octrooilicentie voor monoklonale antilichamen, met een van de grootste internationale farmaceutische bedrijven ter wereld (2014). Wij hebben onze cliënt ook geholpen met het voorbereiden van de deal, o.a. met het selecteren en presenteren van informatie, een (octrooirechtelijke) opinie gegeven met betrekking tot de geldigheid van octrooirechten van derden en de contract bepalingen onderhandeld. 

Abonneren op RSS - Octrooien & IP