Rechtszaak

Rechtszaak
Nederlands

LEO Pharma vs Sandoz (Hoge Raad) (octrooi calcipotriol monohydraat) (2014)

Deze zaak speelde sinds eind 2007. LEO Pharma had een octrooi voor kristallijn calcipotriol monohydraat. Centraal in deze zaak staat de wijze waarop invulling is gegeven aan de door het Europees Octrooibureau gehanteerde Problem Solution Approach. De rechtbank achtte het octrooi geldig en had de inbreukvorderingen van LEO Pharma toegewezen.

Kort geding tot opheffen van bewijsbeslag (2014)

Onder een van onze cliënten was beslag gelegd op een verkoopadministratie van bepaalde (merk)producten (op basis van artikel 843a Rv). Deze informatie zou moeten dienen als bewijs m.b.t. een vordering tot vervallenverklaring van het merkrecht van onze cliënt. Een vereiste voor een geldig beslag is echter dat er tijdig een “eis in de hoofdzaak” wordt ingesteld zodat de (bodem)rechter de vordering zal kunnen toetsen. Een dergelijke eis in de hoofdzaak, een vordering gericht op het verkrijgen van inzage, was echter niet ingesteld.

Ranbaxy vs Astra Zeneca, verklaring voor recht m.b.t. octrooi voor esomeprazol, Hof Den Haag (2014)

Ranbaxy vs Astra Zeneca (2014, Hof Den Haag; uitspraak is niet gepubliceerd); Ranbaxy had een verklaring voor recht gevorderd m.b.t. Esomeprazol. De rechtbank had de vorderingen afgewezen, In beroep heeft Astra Zeneca de gevraagde verklaring dat zij haar octrooirechten niet zal handhaven alsnog afgegeven. 

Procedure met betrekking tot de wijziging van de handelsvergunningen voor geneesmiddelen (rechtbank Utrecht, zaaknummers: SBR 10/2689 en SBR 10/2825 (2012))

Zelfzorggeneesmiddelen. Gewijzigde handelsvergunningen. Wijziging afleverstatus. Geneesmiddelenwet. Regeling Geneesmiddelenwet. Verbod op beperking van het vrije verkeer van goederen.

Wetsartikelen: Geneesmiddelenwet 58 lid 3, 59 lid 1, Regeling Geneesmiddelenwet 4.1; Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 34, 36.

 

Samenvatting:

Abonneren op RSS - Rechtszaak