Opstellen en beoordelen van studiesponsorovereenkomst voor internationaal farmaceutisch bedrijf (2014)

Opstellen en beoordelen van studiesponsorovereenkomst voor internationaal  farmaceutisch bedrijf (2014); compliance met regelgeving, niet alleen op het gebied van het geneesmiddelenrecht maar ook wat betreft financiële afspraken met artsen en transparantie daarvan, intellectueel eigendom, publicatie van resultaten, aansprakelijkheid en wetenschappelijke integriteit spelen hierbij een belangrijke rol.