Advisering internationaal farmaceutisch bedrijf handelsvergunningen en fabrikantenvergunningen bij distributie van geneesmiddel in Europa (2014)

Wij hebben een internationaal farmaceutisch bedrijf geadviseerd omtrent benodigde handelsvergunningen en fabrikantenvergunningen bij de distributie van geneesmiddelen in Europa (2013, 2014). Voor internationale bedrijven komt regelmatig de vraag op hoe geneesmiddelen binnen Europa belastingtechnisch optimaal kunnen worden gedistribueerd. Daarbij moeten de betrokken rechtspersonen beschikken over de juiste vergunningen. Belastingadviseurs houden daar niet altijd rekening mee. Wij denken mee om te zorgen dat de distributie volledig compliant verloopt, met oog voor de financiële randvoorwaarden.