Rechtsgebieden

Advocatenkantoor LSLegal richt zich op innovatieve bedrijven en academische instellingen in de life sciences sector. De expertise is opgebouwd rondom de complete life cycle van producten en bestrijkt meerdere rechtsgebieden: van alle juridische aspecten bij het uitvoeren en valoriseren van wetenschappelijk onderzoek tot het beschermen van marktposities van geneesmiddelen.

 

LSLegal is gespecialiseerd in intellectueel eigendom, octrooirecht, farmaceutisch recht, geneesmiddelenreclamerecht, gezondheidsrecht, algemeen verbintenissenrecht (contracten) en civiel- en bestuursprocesrecht. LSLegal heeft ook ruime ervaring met compliance en gedragscodes en met de handhaving daarvan door middel van het klachtrecht.

 

Klanten van LSLegal kunnen terecht voor juridisch advies met betrekking tot de complete life cycle van productontwikkeling:

 

 

 

Dienstverlening

Intellectueel eigendom (bescherming, inbreuk)
Licence agreements, octrooien en know-how
Wetenschappelijke integriteit
Publicaties en auteursrechten
R&D collaboration agreements
(Alternatieve) geschillenbeslechting

Dienstverlening

Klinisch onderzoek overeenkomsten
Co-Development overeenkomsten van geneesmiddelen
Studiesponsorovereenkomsten
Vergunningen
Vergoedingen
Compliance
EU food supplement notifications
Vertegenwoordiging bij overheidsoptreden en (bezwaar)procedures

Dienstverlening

CGR compliance (reclame en gunstbetoon)
Software supported medicinal use
Marketing van health services
Bescherming van persoonsgegevens
Vertegenwoordiging bij overheidsoptreden en (bezwaar)procedures